BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26.07.2007r., w przedmiocie zamówienia: remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu, zostały złożone dwie oferty, w tym jedna podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 16 za łączną cenę brutto - 1 081 989 ,81zł
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium :
Cena brutto - 100% Razem
PHU GROT
Jacek Olszewski
Ul. Czerniewskiego 16
12- 200 Pisz (1 081 989,81 : 1 081 989,81) x 100 x 4 =400,00 pkt

Data powstania: piątek, 24 sie 2007 16:37
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2007 16:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 wrz 2007 12:36
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1962 razy