BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, gm. Pisz
W dniu 29.08.2007r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 152449-2007r.
Zgodnie z art. 42 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej, zostaje umieszczona SIWZ.

Zamawiający prosi o przesyłanie wniosków o wydanie siwz za pośrednictwem faxu lub pocztą. Umożliwi to bezpośrednią korespondencję z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, gm. Pisz".
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 sie 2007 11:57
Data opublikowania: środa, 29 sie 2007 12:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 wrz 2007 16:21
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1656 razy