BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania

Na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało unieważnione na podstawie art. 27b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 664 z późn. zm.), gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia
Data powstania: środa, 17 gru 2003 13:40
Data opublikowania: środa, 17 gru 2003 16:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2003 13:45
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1767 razy