BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5, tel. 0-87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na „Oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz”.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2004r do 31.12.2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena ( koszt usługi) – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.12.2003r do godziny 10.00 w pok. nr 35 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 pok. nr 35. Cena formularza 20,00 zł.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Elżbieta Sadłowska Inspektor Wydz. GKI UGiM Pisz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2003r o godzinie 10.15 w pok. nr 36 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 664 z późn. zm.) oraz inne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych
Data powstania: piątek, 19 gru 2003 15:56
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2003 16:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2003 16:51
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1799 razy