BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki
Burmistrz Pisza informuje o unieważnieniu w dniu 05 grudnia 2007 roku postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655); na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27 listopada 2007 r. na w/w zadanie zamieszczone na portalu BZP pod nr 234139-2007, stronie Zamawiającego oraz w jego siedzibie, nie wpłynęła żadna oferta do dnia składania ofert tj. 05 grudnia 2007 r. do godz. 10:00.
Data powstania: środa, 5 gru 2007 10:43
Data opublikowania: środa, 5 gru 2007 12:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 gru 2007 18:13
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1813 razy