BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11.12.2007 r., w przedmiocie zamówienia: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Centrum Usług Projektowych M. i K. Olchowscy s.c. 11-500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 3A, za łączną cenę brutto – 61 000,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

Centrum Usług Projektowych M. i K. Olchowscy s.c.
11-500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 3A

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 60%):
Oferta nr 1: (61 000,00: 61 000,00) x 60 x 3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium (fachowość opracowania kopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planu – 40%):
Oferta nr 1: (40,00 + 40,00 + 35,00) = 115,00 pkt

Razem: (180,00 + 115,00) = 295,00 pkt

Data powstania: czwartek, 20 gru 2007 14:37
Data opublikowania: czwartek, 20 gru 2007 14:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2007 13:49
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1866 razy