BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/18
Powierzchnia działki - 1277 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną,
Cena wywoławcza nieruchomości – 62.000,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 12.000 zł.

II. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/19
Powierzchnia działki - 1270 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną,
Cena wywoławcza nieruchomości – 62.000,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 12.000 zł.

III. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/20
Powierzchnia działki - 1269 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną,
Cena wywoławcza nieruchomości – 61.000,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 12.000 zł.

IV. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/21
Powierzchnia działki - 1255 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną,
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.500,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 12.000 zł.

V. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/22
Powierzchnia działki - 1248 m2
Numer KW - 22912
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną,
Cena wywoławcza nieruchomości – 60.000,00 zł. + 22% VAT
Wadium – 12.000 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 20 lutego 2008 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,
o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
o godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,
o godz. 13.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,
2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ulicy Pisańskiego położone są w obszarach oznaczonych symbolami: B.6.MN i B.7.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej)
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz., najpóźniej do dnia 15 lutego 2008 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: poniedziałek, 31 gru 2007 12:39
Data opublikowania: poniedziałek, 31 gru 2007 13:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 lut 2008 06:57
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2216 razy