BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę ulicy Szerokiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 29.01.2008 r., w przedmiocie zamówienia: budowa ulicy Szerokiej w Piszu, zostały złożone trzy oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe „SAM-POL” s.c. z siedzibą w Grajewie przy ul Ełckiej 18, za łączną cenę brutto – 236 239,63 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o.
Ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (236 239,63 : 265 975,74)x100x4 = 355,28 pkt
Razem
355,28 pkt

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 2
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
„DROGBUD” S.C.
Ul. Jana Pawła II
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (236 239,63 : 276 231,58)x100x4 = 342,08 pkt
Razem
342,08 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 3
Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe
„SAM-POL” s.c.
Ul. Ełcka 18
19-200 Grajewo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3: (236 239,63 : 236 239,63)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Data powstania: czwartek, 6 mar 2008 12:20
Data opublikowania: czwartek, 6 mar 2008 15:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2008 12:18
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1818 razy