BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2008 r., w przedmiocie zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej, zostały złożone trzy oferty w tym dwie nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez „MT” Spółka z o.o. z siedzibą przy Ul. Promienistej 24 w Olsztynie, za łączną cenę brutto – 75 640,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
„MT” Spółka z o.o. z siedzibą przy Ul. Promienistej 24 w Olsztynie
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (75 640,00 : 75 640,00) x 100 x 4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 3
Biuro Projektów STOLICA S.A. z siedzibą przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3: (75 640,00 : 250 100,00) x 100 x 4 = 120,96 pkt

Razem
120,96 pkt

Data powstania: wtorek, 18 mar 2008 07:50
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2008 09:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 mar 2008 14:28
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1514 razy