BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach.
W dniu 19 marca 2008 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 56562-2008 na rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na niniejszej stronie internetowej, zostaje zamieszczona SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na niniejszej stronie jest bezpłatna, koszt SIWZ w wersji papierowej, dostępnej u Zamawiajacego, wynosi 135,00 zł
Treść ogłoszenia w załączeniu na druku urzędowym ZP 400

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 mar 2008 13:24
Data opublikowania: środa, 19 mar 2008 15:44
Data przejścia do archiwum: środa, 9 kwi 2008 13:01
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1972 razy