BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymianę pokrycia dachowego
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11.01.2008 r., w przedmiocie zamówienia :Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu oraz wymiana pokrycia dachowego, zostało złożonych dziewięć ofert nie podlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Jarosława Tobiasza Warackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPOL Jarosław Tobiasz Waracki z siedzibą w Augustowie przy ul. A. Mickiewicza 13A/12 za łączną cenę brutto – 1 016 356,34 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług, Produkcji i Handlu
Stanisław Gorliński
Ul. Moniuszki 85
06-200 Maków Mazowiecki
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (1 016 356,34 : 1 260 086,11)x100x4 = 322,64 pkt
Razem: 322,64 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Skład Budowlany „EKO-HURT”
Michał Dobrzeniecki
Ul. Sienkiewicza 4B
13-100 Nidzica
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (1 016 356,34 : 1 275 614,87)x100x4 = 318,72 pkt
Razem: 318,72 pkt
Nazwa i adres wykonawcy
„PRIBO –EPB” Spółka z o.o.
Ul. Łukasiewicza 6
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4 (1 016 356,34 : 1 131 086,99)x100x4 = 359,44 pkt
Razem: 359,44 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
PBO „BUD-MAX”
Jarosław Barankiewicz
Ul. Targowa 12
19-200 Grajewo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 5 (1 016 356,34 : 1 059 370,60)x100x4 = 383,76 pkt
Razem: 383,76 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
„JERRY” Zakład Remontowo-Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław
Ul. Olsztyńska 52B
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 6 (1 016 356,34 : 1 238 824,59)x100x4 = 328,16 pkt
Razem: 328,16 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
PHU GROT
Jacek Olszewski
Ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 7 (1 016 356,34 : 1 087 647,47)x100x4 = 373,80 pkt
Razem: 373,80 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Firma Handlowo-Usługowa
„EXPORT-IMPORT”
Stanisław Gajda
Ul. Ratuszowa 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 8 (1 016 356,34 : 1 099 996,54)x100x4 = 369,60 pkt
Razem: 369,60 pktNazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BUDOPOL”
Jarosław Tobiasz Waracki
Ul. Mickiewicza 13A/12
16-300 Augustów
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 9 (1 016 356,34 : 1 016 356,34)x100x4 = 400,00 pkt
Razem: 400,00 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
Spółdzielnia Wielobranżowa „NIEGOCIN”
Ul. Mazurska 3
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 10 (1 016 356,34 : 1 125 188,98)x100x4 = 361,32 pkt
Razem: 361,32 pkt

Data powstania: środa, 19 mar 2008 14:45
Data opublikowania: środa, 19 mar 2008 15:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 mar 2008 16:18
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2418 razy