BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11.02.2008 r., w przedmiocie zamówienia: budowa oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu, zostało złożonych 12 ofert w tym 9 ofert nie podlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8 za łączną cenę brutto –
51 240,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe ,,EL-BEST”
Grzegorz Buchowiecki
ul. Różana 23, 16-400 Suwałki
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (51 240,00 : 57 290,07)x100x4 = 357,76 pkt
Razem: 357,76 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
,,BIŁAS I SYNOWIE ''
Mirosław Biłas
ul. 1 Maja 25, 11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (51 240,00 : 55 876,00)x100x4 = 366,80 pkt
Razem: 366,80 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
MATBUT spółka jawna
J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak
ul. Stawiskowska 51, 18-421 Piątnica
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (51 240,00 : 61 993,74)x100x4 = 330,60 pkt
Razem: 330,60 pkt
Nazwa i adres wykonawcy
ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH BIAŁYSTOK
Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. I Armii Wojska Polskiego 8
15-103 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4 (51 240,00 : 51 240,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem: 400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
,,ELEKTRO-SERVICE''
Józef Błudnicki
Ul. Przemysłowa 1
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 5 (51 240,00 : 65 000,00)x100x4 = 315,32 pkt
Razem: 315,32 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 RUCIANE -NIDA
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 6 (51 240,00 : 74 420,00)x100x4 = 275,40 pkt
Razem: 275,40 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Sp. J.
Jankowski , Sienicki
Al. Legionów 64
18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 7 (51 240,00 : 51 400,42)x100x4 = 398,76 pkt
Razem: 398,76 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
ZAKŁAD USŁUGOWY ,,ELBART''
Stefan Kozłowski
ul. Warszawska 1/3
11-200 BARTOSZYCE
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 10 (51 240,00 : 75 987,29)x100x4 = 269,72 pkt
Razem: 269,72 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Instalacyjne ,,PRIM'' S. A .
ul. Suwalska 84
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 12 (51 240,00 : 60 983,71)x100x4 = 336,08 pkt
Razem: 336,08 pkt
Data powstania: piątek, 28 mar 2008 13:31
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2008 15:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 kwi 2008 18:11
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1804 razy