BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu
Uwaga! W związku z udzieloną w dniu 08 grudnia 2008 odpowiedzią na zapytanie nr 1 (szczegóły w innym ogłoszeniu), a w konsekwencji dokonanych
zmianach w SIWZ informujemy, iż na niniejszej stronie załączniki nr 8 do SIWZ - przedmiar robót cz. I oraz nr 4 do SIWZ - projekt budowlany rys. nr
9, nr 12 i nr 18 otrzymały nowe brzmienie.


W dniu 26 listopada 2008 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod nr 334731-2008 na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu.
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej, zostaje zamieszczona SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na niniejszej stronie jest bezpłatna, koszt SIWZ w wersji papierowej, dostępnej u Zamawiającego, wynosi 100,00 zł
Treść ogłoszenia w załączeniu na druku urzędowym ZP-400
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 lis 2008 13:51
Data opublikowania: środa, 26 lis 2008 16:02
Data edycji: poniedziałek, 8 gru 2008 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 17 gru 2008 13:11
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2374 razy
Ilość edycji: 1