BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu
Do Zamawiającego w dniu 02.12.2008 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu”. W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela odpowiedzi:
Ad. 1 Roboty budowlane:
- stolarka okienna: powinna być wykonana z kantówki sosnowej, bezsękowej klejonej warstwowo, wzdłużenie. Ze względu na przyjęcie w stolarce okiennej i drzwiowej powłok lakierniczych niekryjących struktury drewna, łączenie poziome elementów drewnianych stolarki na tzw. mini złącza nie jest wskazane ze względów estetycznych.
- dach nowy: projekt uzupełniono o płotki przeciwśniegowe i elementy umożliwiające bezpieczne poruszanie się po połaci dachowej – załącznik nr 2 do niniejszej odpowiedzi.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu - cz. I (przedmiar robót) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej odpowiedzi.
Wykonanie płotków przeciwśniegowych należy wycenić na podstawie poz. 21 załącznika nr 3 do niniejszej odpowiedzi .
Ławy kominiarskie oraz stopnie należy wycenić na podstawie poz. 22 i 23 załącznika nr 3 do niniejszej odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dodał do załącznika nr 3 do niniejszej odpowiedzi następujące pozycje:
poz. 65 – wykucie z muru okien skrzynkowych,
poz. 78 – wykucie z muru drzwi zewnętrznych;
oraz zmienił wykaz stolarki okiennej poprzez zwiększenie ilości osadzenia okien połaciowych O16 z 4 szt. na 7 szt. zgodnie z rysunkiem zamiennym 9Z i wykazem 12 Z.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonał zmian w treści SIWZ, w części o której mowa w zapytaniu nr 1.
W konsekwencji rysunki nr 9; 12 i 18 będące częściami załącznika nr 4 do SIWZ otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwagi na czas pozostały na składanie ofert, który upływa z dniem 17.12.2008 roku o godzinie 10:15 Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu.

Załączniki:
1. treść zapytania nr 1
2. rysunki 9Z; 12Z; 18Z
3. przedmiar robót cz. I
Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2008 13:04
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2008 15:20
Data przejścia do archiwum: środa, 17 gru 2008 13:11
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1562 razy