BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu
W związku z rozbieżnością w dokumentacji projektowej pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót budowlanych Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” dokonał zmiany treści SIWZ poprzez zmianę pozycji 69 przedmiaru robót budowlanych stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ cz. I. Zmiana polega na zwiększeniu ilości okien jednodzielnych dwurzędowych O4N-P4 z 4 szt. na 6 szt. Jednocześnie uległa zmianie powierzchnia okien z 13,938 m2 do 17,916 m2.


Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 17.12.2008 roku o godzinie 10:15.

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu.

Załączniki:
1. poprawiona pozycja 69 przedmiaru robót cz. I
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 gru 2008 12:51
Data opublikowania: środa, 10 gru 2008 12:59
Data przejścia do archiwum: środa, 17 gru 2008 13:11
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1566 razy