BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 28.11.2008 r., w przedmiocie zamówienia na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zostały złożone cztery oferty nie podlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Kibiłko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne + GPS Krzysztof Kibiłko z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 12, za łączną cenę brutto – 11 893,78 zł cena brutto.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Oferta nr 1
Nazwa i adres wykonawcy

Usługi Geodezyjne
Krzysztof Dawid
Ul. Wiosenna 19
12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (11 893,78 : 18 885,25) x 100 x 4 = 251,92 pkt
Razem
251,92 pkt

Oferta nr 2
Nazwa i adres wykonawcy

Usługi Geodezyjne + GPS
Krzysztof Kibiłko
Ul. Gizewiusza 12
12-220 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2: (11 893,78 : 11 893,78) x 100 x 4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Oferta nr 3
Nazwa i adres wykonawcy

Agencja Geodezyjna S.C.
Zofia i Andrzej Dąbrowscy
Ul. Gizewiusza 11
12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3: (11 893,78 : 24 400,00) x 100 x 4 = 194,96 pkt
Razem
194,96 pkt

Oferta nr 4
Nazwa i adres wykonawcy

Usługi Geodezyjne
Marek Piworowicz
Ul. Gałczyńskiego 9/46
12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4: (11 893,78 : 16 470,00) x 100 x 4 = 288,84 pkt
Razem
288,84 pkt

Data powstania: czwartek, 11 gru 2008 15:19
Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2008 15:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 gru 2008 08:55
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1433 razy