BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu
Do Zamawiającego w dniu 10.12.2008 r. wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu”. W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1 Pozycje przedmiaru od 14 do 23 stanowią pozycje zastępcze dla dachówki ceramicznej. Do wyceny należy przyjąć dachówkę ceramiczną RUPP CERAMIKA Syriusz 13 angobowaną, ceglastą lub równoważną.

Ad. 2 Motywy dekoracyjne pokazane są na rysunku nr 4 ,a ich usytuowanie na elewacji A, pokazano na rys. nr 2 stanowiącym część załącznika nr 4 do SIWZ.
Dekoracje wykonać zewnętrznymi emulsjami akrylowymi z odpowiednimi pigmentami
(patrz kolorystyka rys. nr 4 stanowiącego część załącznika nr 4 do SIWZ). Technika nakładania emulsji jest dowolna, może to być wałek, tampon z tkaniny, gąbka, szmatka lub zwykły pędzel.
W celu uzyskania wrażenia tradycyjnych, przedwojennych wypraw tynkarskich można zastosować na gotowe motywy dekoracyjne wodorozcieńczalny, bezbarwny lakier nawierzchniowy na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem drobnych płatków miki – wg systemów elewacyjnych firmy Kabe lub równoważnych.

Ad. 3 Poz. 76 i 77 przedmiaru są to pozycje zastępcze dla parapetów wewnętrznych:
- parapety sosnowe należy zamontować w pokojach; parapety z konglomeratu na korytarzach,
- parapety zewnętrzne należy wycenić wg poz. 26 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 cz. I do SIWZ, z blachy powlekanej.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonał zmiany w treści SIWZ poprzez zmianę poz. 65 w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 8 cz. I do SIWZ polegającej na zwiększeniu powierzchni wykucia z muru okien skrzynkowych z 453,558 m2 na 491,440 m2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

W związku z małym zakresem zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwagi na czas pozostały na składanie ofert, który upływa z dniem 17.12.2008 roku o godzinie 10:15 Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu.

Załączniki:
1. treść zapytania nr 2
2. poprawiona pozycja 65 przedmiaru robót cz. I
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 gru 2008 14:23
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2008 15:00
Data przejścia do archiwum: środa, 17 gru 2008 13:11
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1550 razy