BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

dotyczy postępowania na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz
Do Zamawiającego w dniu 10.12.2008 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U .z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Do wyceny w ust. 3 pkt 3 SIWZ należy przyjąć opróżnianie 110 szt. koszy ulicznych.

Wyjaśnienie do treści SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz.Załącznik:
1. treść zapytania nr 1
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 gru 2008 14:33
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2008 14:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 gru 2008 12:46
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1602 razy