BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

NA USŁUGI KONSERWACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY PISZ
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 03.12.2008 r., w przedmiocie zamówienia: usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz, została złożona jedna oferta.
Wybrano ofertę złożoną przez Roberta Barmę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma z siedzią przy ul. Dolnej 2F, 12-230 Biała Piska, za łączną cenę brutto – 76 788,00 zł.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta w postępowaniu została oceniona jako najkorzystniejsza.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ELEKTROMET”
Iwona i Robert Barma
ul. Dolna 2F
12-230 Biała Piska

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (76 788,00 : 76 788,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2008 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2008 15:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 gru 2008 12:53
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1493 razy