BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCZYSZCZANIA I WYWOZU STAŁYCH ODPADÓW Z TERENU GMINY I MIASTA PISZ
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 08.12.2008 r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz, została złożona jedna oferta.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, za łączną cenę brutto – 230 000,00 zł.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta w postępowaniu została oceniona jako najkorzystniejsza.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

Oferta nr 1
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
spółka z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (230 000,00 : 230 000,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Data powstania: wtorek, 16 gru 2008 16:23
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2008 16:26
Data przejścia do archiwum: środa, 24 gru 2008 11:19
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1667 razy