BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz
W dniu 19 grudnia 2008 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 373843-2008 na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz.
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej, zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść ogłoszenia na druku urzędowym ZP-400 oraz pełna wersja SIWZ.

UWAGA PONOWNA ZMIANA TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - szczegóły w załącznikach o zmianie w SIWZ I KOLEJNYM OGŁOSZENIU
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 gru 2008 17:11
Data opublikowania:
Data edycji: środa, 24 gru 2008 14:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 lut 2009 07:19
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1525 razy
Ilość edycji: 4