BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - ZADANIE NR 1
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – na zadanie nr 1, zostały złożone dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI – PLON” Sp. z o.o. ul. Suwalska 27, 11-500 Giżycko, za łączną cenę brutto – 270 006,00 zł brutto za realizację całego zadania nr 1 określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta na zadanie nr 1.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 3
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Olsztyńska 3
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (270 006,00: 312 600,00)x100x4 = 345,48 pkt
Razem
345,48 pkt


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI – PLON” Sp. z o.o.
ul. Suwalska 27,
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4 (270 006,00 : 270 006,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400, 00 pkt


Data powstania: poniedziałek, 22 gru 2008 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 22 gru 2008 15:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 gru 2008 16:05
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1546 razy