BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - ZADANIE NR 2
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – na zadanie nr 2, zostały złożone trzy oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Pawła Brandt prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa IWA, Paweł Brandt ul. Rybacka 22/5, 12-200 Pisz, za łączną cenę brutto – 119 412,00 zł brutto za realizację całego zadania nr 2 określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta na zadanie nr 2.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
Firma Usługowa „AGAWA”
Wojciech Szczęsny
ul. Dworcowa 13/105
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (119 412,00: 489 300,60)x100x4 = 97,60 pkt
Razem
97,60 pkt

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 2
Firma Handlowo-Usługowa IWA
Paweł Brandt
ul. Rybacka 22/5
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4 (270 006,00 : 270 006,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400, 00 pkt

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI – PLON” Sp. z o.o.
ul. Suwalska 27,
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 5 (119 412,00: 200 047,20)x100x4 = 238,76 pkt
Razem
238,76 pkt
Data powstania: wtorek, 23 gru 2008 14:19
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2008 15:18
Data przejścia do archiwum: środa, 31 gru 2008 08:35
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1543 razy