BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu oraz przebudowę linii napowietrznej na kablową nN 0,4 kV wzdłuż ulicy Nowy Świat w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu oraz przebudowa linii napowietrznej na kablową nN 0,4 kV wzdłuż ulicy Nowy Świat w Piszu”, zostało złożonych siedem ofert, w tym pięć niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Roberta Barmę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę – 249 220,90 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 2
ELMAR-ELECTRIC Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Marek Szmigiel
ul. Bytomska 11
82-300 Elbląg
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 2 (249 220,90 : 490 224,69)x100x4 = 203,36 pkt
Razem
203,36 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 4
PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma
ul. Dolna 2F
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 4 (249 220,90 : 249 220,90)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EL-BEST Grzegorz Brzuchowiecki
ul. Różana 23
16-400 Suwałki
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 5 (249 220,90 : 372 100,00)x100x4 = 267,92 pkt
Razem
267,92 pkt


Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.
ul. Suwalska 84
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 6 (249 220,90 : 366 647,86)x100x4 = 271,88 pkt
Razem
271,88 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 7
Mirosław Biłas BIŁAS I SYNOWIE
ul. 1 Maja 25
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 7 (249 220,90 : 291 580,00)x100x4 = 341,88 pkt
Razem
341,88 pkt

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR Białystok Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 11
15-620 Białystok

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Instalatorstwo Elektryczne Marek Tokarzewicz
ul. Bielska 110
17-200 Hajnówka
Data powstania: wtorek, 8 gru 2009 14:50
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2009 16:28
Data przejścia do archiwum: środa, 16 gru 2009 07:27
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1495 razy