BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 15 grudnia 2009 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 244617-2009 na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Poniżej treść ogłoszenia na druku urzędowym ZP-400 oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: wtorek, 15 gru 2009 15:46
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2009 16:01
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2009 11:10
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1539 razy