BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na przebudowę wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”, zostało złożonych dziewięć ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Eko-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie przy ul. Kępińskiej 62, za łączną cenę 13.416.358,53 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymaganie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Hydrobudowa Gdańsk S.A.
ul. Grunwaldzka 135
80-264 Gdańsk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1: (13 416 358,53: 14 140 067,36)x100x4 = 379,52 pkt
Razem:
379,52 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM Sp. z o.o.
ul. Lubelska 37
10-408 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2: (13 416 358,53 : 15 868 174,00)x100x4 = 338,20 pkt
Razem:
338,20 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Eko-MTK Sp. z o.o.
ul. Kępińska 62
05-840 Brwinów
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3: (13 416 358,53: 13 416 358,53)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
ENVIROTECH Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4: (13 416 358,53 : 16 451 372,59)x100x4 = 326,20 pkt
Razem:
326,20 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
EKOMELBUD S.A. w Mrągowie
ul. Lubelska 42
11-700 Mrągowo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5: (13 416 358,53 : 13 793 836,04)x100x4 = 389,04 pkt
Razem:
389,04 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.
ul. Suwalska 84
19-300 Ełk
FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 73
96-100 Skierniewice
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6: (13 416 358,53 : 16 189 400,00)x100x4 = 331,48 pkt
Razem:
331,48 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.
ul. Piaskowa 7
16-400 Suwałki
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 7: (13 416 358,53 : 15 841 470,00)x100x4 = 338,76 pkt
Razem:
338,76 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 8
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MELIOREX Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12
16-420 Raczki
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 8: (13 416 358,53 : 15 258 592,00)x100x4 = 351,72 pkt
Razem:
351,72 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 9: (13 416 358,53 : 17 518 468,00)x100x4 = 306,32 pkt
Razem:
306,32 pkt
Data powstania: wtorek, 1 cze 2010 12:09
Data opublikowania: wtorek, 1 cze 2010 16:48
Data przejścia do archiwum: środa, 9 cze 2010 12:13
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1780 razy