BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu „Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu „Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu””, zostało złożonych sześć ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Wojciecha Jermacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MUR-INSTAL Wojciech Jermacz z siedzibą w Wiartlu 14, za łączną cenę 131.516,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymaganie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM Karol Brodowski
ul. Składowa 3a/23
19-400 Olecko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1: (131 516,00 : 273 000,00)x100x3 = 144,51 pkt
Razem:
144,51 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
MUR-INSTAL Wojciech Jermacz
Wiartel 14
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2: (131 516,00 : 131 516,00)x100x3 = 300,00 pkt
Razem:
300,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3: (131 516,00 : 195 200,00)x100x3 = 202,14 pkt
Razem:
202,14 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
SAFEGE S.A. 15-27 Rue du Port Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja Oddział w Warszawie
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4: (131 516,00 : 157 380,00)x100x3 = 250,71 pkt
Razem:
250,71 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 26
10-526 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5: (131 516,00 : 190 320,00)x100x3 = 207,30 pkt
Razem:
389,04 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
ADBud Biuro Doradztwa Inwestycyjno-Budowlanego Adam Czartoryjski
ul. Wojska Polskiego 33
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6: (131 516,00 : 154 818,00)x100x3 = 254,85 pkt
Razem:
254,85 pkt
Data powstania: piątek, 4 cze 2010 11:18
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2010 13:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 08:32
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1947 razy