BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 1142/10 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 1142/10 w Piszu”, zostały złożone trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Piotra Wróblewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólno-Budowlane Piotr Wróblewski z siedzibą w Kaliszkach 5/3, za łączną cenę 135.420,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymaganie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1: (135 420,00 : 139 980,15)x100x3 = 290,22 pkt
Razem:
290,22 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
PHU GROT Jacek Olszewski
ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2: (135 420,00 : 288 513,70)x100x3 = 140,82 pkt
Razem:
140,82 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Usługi Ogólno-Budowlane Piotr Wróblewski
Kaliszki 5/3
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3: (135 420,00 : 135 420,00)x100x3 = 300,00 pkt
Razem:
300,00 pkt
Data powstania: poniedziałek, 21 cze 2010 10:26
Data opublikowania: poniedziałek, 21 cze 2010 12:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 cze 2010 09:02
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1674 razy