BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 25 czerwca 2010 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 166181-2010 na budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 13 lipca 2010 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej. Koszt SIWZ w wersji papierowej (dostępnej w siedzibie Zamawiającego) - 95,00 zł.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 cze 2010 10:03
Data opublikowania: piątek, 25 cze 2010 10:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lip 2010 14:47
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1808 razy