BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 322/5, 481/9, 1428/5 i 1442/29 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 322/5, 481/9, 1428/5 i 1442/29 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu”, zostało złożonych pięć ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Elżbietę Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET-ZAJAZD WIEJSKI Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich, za łączną cenę 151.409,32 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
PHU GROT Jacek Olszewski
ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1: (151 409,32 : 234 321,00)x100x3 = 193,86 pkt
Razem:
193,86 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe
ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2: (151 409,32 : 220 820,00)x100x3 = 205,71 pkt
Razem:
205,71 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Usługi Ogólno-Budowlane Piotr Wróblewski
Kaliszki 5/3
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3: (151 409,32 : 181 262,84)x100x3 = 250,59 pkt
Razem:
250,59 pkt
Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET – ZAJAZD WIEJSKI Elżbieta Mieczkowska
Szczechy Wielkie 15
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4: (151 409,32 : 151 409,32)x100x3 = 300,00 pkt
Razem:
300,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL
Łupki 108d
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5: (151 409,32 : 164 700,00)x100x3 = 275,79 pkt
Razem:
275,79 pkt
Data powstania: środa, 30 cze 2010 09:48
Data opublikowania: środa, 30 cze 2010 10:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lip 2010 09:10
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1731 razy