BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 3 listopada 2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 309961-2010 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 15 listopada 2010 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Data powstania: środa, 3 lis 2010 11:40
Data opublikowania: środa, 3 lis 2010 11:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lis 2010 13:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1838 razy