BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1”, zostało złożonych pięć ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Wojciecha Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU OLECH POL Olszewski Wojciech z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę 180.743,85 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymaganie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Usługi Ogólno-Budowlane Piotr Wróblewski
Kaliszki 5/3
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (180 743,85 : 289 878,45)x100x4 = 249,40 pkt
Razem:
249,40 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
JAR-TECH Sp. z o.o.
Pisanica 77B
19-314 Kalinowo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (180 743,85 : 225 170,40)x100x4 = 321,08 pkt
Razem:
321,08 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe
ul. Warszawska 49
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (180 743,85 : 230 642,46)x100x4 = 313,48 pkt
Razem:
313,48 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
PPHU OLECH POL Olszewski Wojciech
Łupki 108d
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4 (180 743,85 : 180 743,85)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Usługowe DIGGER Andrzej Płoszczuk
ul. Lipowa 12/32
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5 (180 743,85 : 243 024,00)x100x4 = 297,48 pkt
Razem:
297,48 pkt
Data powstania: czwartek, 4 lis 2010 10:24
Data opublikowania: czwartek, 4 lis 2010 10:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 lis 2010 09:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1573 razy