BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 8 listopada 2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 315747-2010 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Termin składania ofert - 16 listopada 2010 r., godz. 10:00.Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2010 13:54
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2010 14:24
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lis 2010 07:16
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1715 razy