BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Do Zamawiającego w dniu 4 listopada 2010 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Ad. 1. Nie.
Ad. 2. Nie.
Ad. 3. Nie.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załącznik:
- treść zapytania nr 1
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 lis 2010 11:06
Data opublikowania: wtorek, 9 lis 2010 14:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 lis 2010 12:22
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1498 razy