BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Stefana Jermacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne mgr inż. Stefan Jermacz z siedzibą w Piszu, przy ul. Stefana Batorego 8, za łączną cenę 2.900,00 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymaganie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Agencja Geodezyjna S.C. Zofia i Andrzej Dąbrowscy
ul. Gizewiusza 11
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (2 900,00 : 3 416,00)x100x4 = 339,56 pkt
Razem:
339,56 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Usługi Geodezyjne mgr inż. Stefan Jermacz
ul. Stefana Batorego 8
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (2 900,00 : 2 900,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt
Data powstania: wtorek, 23 lis 2010 10:49
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2010 12:56
Data przejścia do archiwum: środa, 1 gru 2010 11:42
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1650 razy