BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 30 listopada 2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 342295-2010 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 15 grudnia 2010 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 lis 2010 13:24
Data opublikowania: wtorek, 30 lis 2010 14:34
Data przejścia do archiwum: środa, 15 gru 2010 13:16
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2626 razy