BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej – ZADANIE NR 2 – zarządzanie kaplicą przycmentarną
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej – ZADANIE NR 2 – zarządzanie kaplicą przycmentarną”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę 22.692,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymaganie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Piszu
ul. Wąglicka 1
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (22 692,00 : 22 692,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Data powstania: piątek, 17 gru 2010 11:56
Data opublikowania: piątek, 17 gru 2010 11:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 gru 2010 09:28
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1512 razy