BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną
Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną”, zostało złożonych osiem ofert, w tym siedem niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 3.151.351,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymaganie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
Gutkowo 49
11-041 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1 (3 151 351,00 : 4 144 005,69)x100x4 = 304,20 pkt
Razem:
304,20 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 2 (3 151 351,00 : 4 371 450,08)x100x4 = 288,36 pkt
Razem:
288,36 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
Konsorcjum firm:
BUDBAUM S.A.
ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B
15-381 Białystok
UAB Keliu remonto grupe
Prospekt Taikos 147 / Prospekt V. Kreves 128
LT-51108 Kowno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 3 (3 151 351,00 : 4 759 263,90)x100x4 = 264,88 pkt
Razem:
264,88 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
Konsorcjum firm:
POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 35
80-051 Gdańsk
POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.
ul. Wawelska 106
64-920 Piła
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 4 (3 151 351,00 : 3 880 867,37)x100x4 = 324,80 pkt
Razem:
324,80 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o.o.
ul. Suwalska 27
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 5 (3 151 351,00 : 3 694 000,67)x100x4 = 341,24 pkt
Razem:
341,24 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 6 (3 151 351,00 : 3 151 351,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 7 (3 151 351,00 : 4 345 763,74)x100x4 = 290,08 pkt
Razem:
290,08 pkt


Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 8
Konsorcjum firm:
Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk
ul. Słoneczna 51
12-200 Pisz
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża
Data powstania: czwartek, 23 gru 2010 14:24
Data opublikowania: czwartek, 23 gru 2010 15:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 gru 2010 10:16
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1549 razy