BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 03 maja 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXX/352/04 z dnia 29 grudnia 2004r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLIII/507/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 grudnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 maja 2006

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 maja 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 maja 2006

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH KULTURY I ZDROWIA W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH KULTURY I ZDROWIA W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maja 2006

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 maja 2006

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA NACZELNIKA WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA NACZELNIKA WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 maja 2006

Wiadomości

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 maja 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 13 maja 2006

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 14 maja 2006

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe władz Gminy Pisz - 2006 r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - 2006 r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu - 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami i kierowników jednostek organizacyjnych gminy - 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 maja 2006

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr X/111/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr X/111/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 lutego 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 lutego 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 lutego 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/05 Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/05 układ wykonawczy - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXX/352/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXX/352/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/352/04 z dnia 29 grudnia 2004r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 maja 2006

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 maja 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 maja 2006

Wiadomości

Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 maja 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 maja 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 maja 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Pisza z dnia 18 maja 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 kwietnia 2006r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Pisza z dnia 19 kwietnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 33/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 maja 2006

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro

zmieniono termin składania ofert i otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁ0SZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁ0SZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 maja 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 maja 2006

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 maja 2006

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro

Zmiana terminów składania i otwarcia ofert wynikająca ze zmiany SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 maja 2006

Wiadomości

OGLOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGLOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2006

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian