BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/21 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 14:04
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 2/21 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 4 sty 2021 14:06

Zarządzenie Nr 5/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

czwartek, 21 sty 2021 07:31
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 6/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

piątek, 22 sty 2021 13:58
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2021 r.

piątek, 22 sty 2021 14:00
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 9/21 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 25 sty 2021 14:25
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 10/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2021 r.

czwartek, 28 sty 2021 12:40
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Sołectwie Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2021 r.

czwartek, 28 sty 2021 14:46
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 14:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 15:07
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 15:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2021 r.

wtorek, 2 lut 2021 15:12
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021.

Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2021 r.

środa, 10 lut 2021 09:43
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wilczej w Piszu”

Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2021 r.

środa, 10 lut 2021 09:47
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1222 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rysiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 20/21 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2021 r.

środa, 10 lut 2021 09:48
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o numerze geod.: 1269 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pszenicznej w Piszu”

Zarządzenie Nr 21/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2021 r.

poniedziałek, 15 lut 2021 08:30
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 22/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2021 r.

poniedziałek, 15 lut 2021 08:16
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 23/21 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2021 r.

poniedziałek, 15 lut 2021 08:13
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 25/21 Burmistrza Pisza z dnia 18 lutego 2021 r.

środa, 24 lut 2021 14:09
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 26/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2021 r.

wtorek, 2 mar 2021 09:55
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu