BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 1/17 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 2 sty 2017 15:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE NR 23/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 28 lutego 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 14:39
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 33/17 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2017 r.

wtorek, 14 mar 2017 15:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 136/17 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2017 r.

piątek, 17 lis 2017 11:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Pisza z dnia 25 sierpnia 2017 r.

piątek, 17 lis 2017 11:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 159/17 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2017 r.

środa, 8 lis 2017 10:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 187/17 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2017 r.

środa, 15 lis 2017 12:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2017/2018
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 194/17 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2017 r.

wtorek, 5 gru 2017 12:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 195/17 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2017 r.

środa, 29 lis 2017 14:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2017/2018
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 202/17 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2017 r.

poniedziałek, 11 gru 2017 15:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminie Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 209/17 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2017 r.

środa, 20 gru 2017 13:17
w sprawie przyjęcia "Programu odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłat za media oraz zwrotu poniesionych kosztów wypłaconych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego" dla najemców oraz użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz oraz użytkowników z prawem do lokalu socjalnego mających zobowiązania finansowe wobec Gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 212/17 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2017 r.

środa, 14 lut 2018 09:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz
Czytaj całość