BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2018 r.

środa, 24 sty 2018 08:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

czwartek, 15 lut 2018 08:01
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2018 r.

piątek, 16 lut 2018 09:09
w sprawie zmiany w "Programie odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłat za media oraz zwrotu poniesionych kosztów wypłaconych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego" dla najemców oraz użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz oraz użytkowników z prawem do lokalu socjalnego mających zobowiązania finansowe wobec Gminy Pisz
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 41/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2018 r.

środa, 28 lut 2018 14:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 marca 2018 r.

piątek, 9 mar 2018 14:31
w sprawie powołania członka zespołu do spraw realizacji Projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 51/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2018 r.

środa, 14 mar 2018 13:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz
Czytaj całość