BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 117/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Jeże, oznaczonej numerami działek 117/1 i 117/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00003597/6, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Szymańska,

2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz,

4. Członek komisji – Grażyna Wnęta.

§ 2. Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 28 listopada 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2012 r.

Data powstania: środa, 28 lis 2012 08:11
Data opublikowania: środa, 28 lis 2012 08:55
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1087 razy