BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 52/13 Burmistrza Pisza z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciesina, oznaczonej numerem działki 28/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00013705/0, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

3. Członek komisji – Grażyna Wnęta,

4. Członek komisji – Ewa Szymańska

§ 2

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 5 czerwca 2013 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2013 r.

Data powstania: wtorek, 4 cze 2013 13:32
Data opublikowania: wtorek, 4 cze 2013 15:42
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1188 razy