BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 28/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
W Zarządzeniu Nr 116/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r. wprowadzam następującą zmianę:
- w § 8 Załącznika do Zarządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dostępne taryfy
Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:
1) Taryfa „Korzystny 150” (telefony: .........., ..............., .............., ................, .............., .................),
2) Taryfa „Optymalny 450 z Internetem” (telefony: ............, ..................),
3) Taryfa „Korzystny 3000 ” (telefon: ........................),
4) Taryfa „Optymalny 250”(telefony: ....................., ........................),
5) Taryfa „Optymalny 450” (telefony: ........................., ..........................),
6) Taryfa „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: ..............., .................., .............., ................),
7) Taryfa „Korzystny 1800” (telefon: .....................),
8) Taryfa „Korzystny 900” (telefony: ..................., ........................, .........................),
9) Taryfa „Korzystny 450” (telefony: ....................,....................., ...................., ......................).”.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013 r.

BURMISTRZ PISZA
/-/ Jan Alicki
Data powstania: poniedziałek, 9 wrz 2013 12:04
Data opublikowania: poniedziałek, 9 wrz 2013 15:00
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1265 razy