BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 55/13 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
W Zarządzeniu Nr 116/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu, zmienionym Zarządzeniem Nr 28/13 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2013 r. wprowadzam następującą zmianę:
- w § 8 Załącznika do Zarządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dostępne taryfy
Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:
1) Taryfa „Korzystny 150” (telefony: .............., ..............., ................., ..................., ................., .................),
2) Taryfa „Optymalny 450 z Internetem” (telefony: ............, .................),
3) Taryfa „Korzystny 3000 ” (telefon: ...................),
4) Taryfa „Optymalny 250”(telefon: ....................),
5) Taryfa „Optymalny 450” (telefony: .................., ...................),
6) Taryfa „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: ................, ................, .................., .................),
7) Taryfa „Korzystny 1800” (telefon: ......................),
8) Taryfa „Korzystny 900” (telefony: ..............., ...................., ..........................),
9) Taryfa „Korzystny 450” (telefony: .................,..................,...................., ................., .....................).”.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2013 r.

BURMISTRZ PISZA
/-/ Jan Alicki
Data powstania: poniedziałek, 9 wrz 2013 12:21
Data opublikowania: poniedziałek, 9 wrz 2013 15:01
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1379 razy