BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2293), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Kapitułę ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych w składzie:

1) Lilla Bednarek – radna Rady Miejskiej w Piszu;

2) Andrzej Skrzecz – radny Rady Miejskiej w Piszu;

3) Wioletta Śląska-Zyśk – przedstawiciel Burmistrza Pisza;

4) Jerzy Malczyk – przedstawiciel Burmistrza Pisza;

5) Dawid Listowski – przedstawiciel Burmistrza Pisza,

2. Zadaniem Kapituły, o której mowa w ust. 1 jest dokonanie oceny wniosków o przyznanie nagrody (lub wyróżnienia), o których mowa w Uchwale Nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2293).

3. Kapituła dokona oceny wniosków i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 16 września 2013 r. Protokół zawierać będzie w szczególności listę wytypowanych kandydatów do nagrody i wyróżnienia oraz uzasadnienie wyboru.

§ 2

Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 78/09 Burmistrza Pisza z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych;

2) Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych;

3) Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.;

4) Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2013 r. 

Data powstania: środa, 25 wrz 2013 13:28
Data opublikowania: środa, 25 wrz 2013 14:01
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1326 razy