BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 140/13 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 34 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Piszu, w następującym składzie:

- Zbigniew Wdowiarski     - przewodniczący
- Bartłomiej Sienkiewicz     - członek
- Mateusz Cieśluk         - członek

§ 2.

Inwentaryzację sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej przeprowadzić według stanu na dzień 29 listopada 2013 roku i zakończyć do dnia 5 grudnia 2013 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2013 r.

Data powstania: piątek, 15 lis 2013 13:02
Data opublikowania: piątek, 15 lis 2013 13:30
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1343 razy