BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 145/13 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działek 1431/9 i 1431/10 ,dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00022783/6, w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Ewa Szymańska,
4. Członek komisji – Ewa Rogowska.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 29 listopada 2013 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2013 r.

Data powstania: wtorek, 26 lis 2013 14:47
Data opublikowania: wtorek, 26 lis 2013 15:20
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1075 razy