BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 128/04 Burmistrza Pisza z dnia 03 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9,
poz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych położonych w obrębie Szczechy Małe , gmina Pisz oznaczone
nr j.n.
Nr działki 14/17 o powierzchni 960m2
Nr działki 14/18 o powierzchni 1.013m2
Nr działki 14/19 o powierzchni 999m2
Nr działki 14/20 o powierzchni 1.021m2
Nr działki 14/21 o powierzchni 1.042m2
Nr działki 14/22 o powierzchni 1.064m2
Nr działki 14/23 o powierzchni 1.085m2
Nr działki 14/27 o powierzchni 1.038m2
Nr działki 14/28 o powierzchni 1.038m2
Nr działki 14/29 o powierzchni 1.038m2
Nr działki 14/30 o powierzchni 1.038m2
Nr działki 14/31 o powierzchni 1.038m2
Nr działki 14/32 o powierzchni 1.041m2
Nr działki 14/33 o powierzchni 1.151m2
Nr działki 14/34 o powierzchni 787m2
Nr działki 14/35 o powierzchni 984m2
Nr działki 14/36 o powierzchni 1.513m2
Nr działki 14/37 o powierzchni 1.514m2
Nr działki 14/38 o powierzchni 939m2
dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta KW Nr 19638 , w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2/Członek komisji - Wnęta Grażyna
3/Członek komisji - Żmijewska Ewa
4/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 10 września 2004r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 3 wrz 2004 09:52
Data opublikowania: piątek, 3 wrz 2004 10:43
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1964 razy